VOORZITSTER: 
Viviane Delvoye
+32 478 23 01 16
vdelvoye@skynet.be

PENNINGMEESTER: 
Marie-Françoise Van Bellinghen
+ 32 475 38 57 80
standaertmarie@hotmail.com

SECRETARIAAT:

VERANTWOORDELIJKE CURSUSSEN:

Suzanne Lannoy
+ 32 56 35 46 86 
suzanne.lannoy@telenet.be

VERANTWOORDELIJKE EVENEMENTEN:
Françoise De Wergifosse
+32 496 50 47 61
m.f.dewergi@skynet.be

VERANTWOORDELIJKE VLAAMSE BRIDGE LIGA:
Jean Saey
+32 474 83 58 04
jean.leon.saey@gmail.com