De aanwervingsprocedure van de nieuwe leden word gevraagd aan de leden van het Bestuur