Deken:
Marie-Laurence Bekaert
Voorzitter van de Serment en van de Assemblée Délibérante
Verantwoordelijk voor de gerant

KONING:
Christophe Werbrouck
Vice-voorzitter

BALJUW:
Christophe Bekaert
Waakt dat statuten en reglementen toegepast worden,
Verantwoordelijk voor materiaal en onderhoud.

SCHATBEWAARDER:
Nathalie Demoor
Verantwoordelijk boekhouding en financiën

GRIFFIER:
Michel Libeert
Secretaris van de club

1ste HOOFDMAN:
Gil Willemot

2e HOOFDMAN:
Viviane Delvoye
Afgevaardigde van de Bridge

3e HOOFDMAN:
Jean Vanderborght
Afgevaardigde van de Tennis

4e HOOFDMAN:
Henri Buysschaert
Afgevaardigde van de Hockey

DOYENS D’HONNEUR:
Jules Nolf (†) - 1947
André Van Lerberghe (†) 1947 - 1971
Henri Buysschaert (†) 1971 - 1989
Pierre Verwee 1989 - 2001
Philippe Buysschaert 2001 - 2019

ERE LEDEN VAN DE SERMENT
Robert Gillon (†)
Louis De Poortere (†)
Pierre Buysschaert (†)
Gaston Delvoye (†)
Charly De Witte
Bernard Calewaert (†)
Pierre Delvoye
Marc Van Lerberghe