NL
FR

Onder het beschermheerschap van Z.M. de Koning. Aangezien de uitvinding van de kruisboog niet precies te dateren is, kunnen wij niet zeggen wanneer de schuttersgilde van Sint-Joris opgericht werd. Historici plaatsen het ontstaan ervan in de 12de eeuw. De broeders van Sint-Joris van Kortrijk zouden graaf Robert vergezeld hebben op Kruistocht als lijfwachters en zouden hun vlaggen gehesen hebben op de muren van Jeruzalem. Ze droegen een kruisboog. Dit was in die tijd een vreselijk wapen dat men met de voet moest opspannen. Het werd dan ook vaak voetboog genoemd. Gezien dit wapen zwaar was , had men de hulp van een dienaar nodig om die boog op de schouder te hijsen. De pijl ontwikkelde een enorme kracht bij het ontspannen zodat hij de beste harnassen kon doorboren.

 

Dit is de Raad van Bestuur van de vennootschap. Die bestaat uit 9 leden waarvan 6 verkozen worden door de Actieve Leden voor een periode van 6 jaar en 3 worden voorgesteld door hun sectie en hun benoeming word bevestigd door de Actieve Leden voor 2 jaar. De ‘Serment’ vergadert 8 maal per jaar.

Deken:
Marie-Laurence Bekaert
Voorzitter van de Serment en van de Assemblée Délibérante
Verantwoordelijk voor de gerant

KONING:
Christophe Werbrouck
Vice-voorzitter

BALJUW:
Christophe Bekaert
Waakt dat statuten en reglementen toegepast worden,
Verantwoordelijk voor materiaal en onderhoud.

SCHATBEWAARDER:
Nathalie Demoor
Verantwoordelijk boekhouding en financiën

GRIFFIER:
Michel Libeert
Secretaris van de club

1ste HOOFDMAN:
Gil Willemot

2e HOOFDMAN:
Viviane Delvoye
Afgevaardigde van de Bridge

3e HOOFDMAN:
Jean Vanderborght
Afgevaardigde van de Tennis

4e HOOFDMAN:
Henri Buysschaert
Afgevaardigde van de Hockey

DOYENS D’HONNEUR:
Jules Nolf (†) - 1947
André Van Lerberghe (†) 1947 - 1971
Henri Buysschaert (†) 1971 - 1989
Pierre Verwee 1989 - 2001
Philippe Buysschaert 2001 - 2019

ERE LEDEN VAN DE SERMENT
Robert Gillon (†)
Louis De Poortere (†)
Pierre Buysschaert (†)
Gaston Delvoye (†)
Charly De Witte
Bernard Calewaert (†)
Pierre Delvoye
Marc Van Lerberghe

Dit is de wetgevende macht. Het omvat maximum 35 leden et werkt net als een Algemene Vergadering van een Naamloze Vennootschap. Die leden, destijds ‘confrères actifs’ worden nu ‘membres actifs’ genoemd. Ze worden voor 6 jaar benoemd en kunnen herverkozen worden. De Assemblée Délibérante heeft twee maal per jaar plaats. De eerste vergadering moet ten laatste eind februari plaats vinden.

De aanwervingsprocedure van de nieuwe leden word gevraagd aan de leden van het Bestuur.
Bestaande leden moeten minstens 2 jaar lid zijn van de Club vooraleer een nieuw kandidaat lid voor te stellen als peter/meter

Alle leden, van om het even welke categorie hebben dezelfde rechten en plichten. Het basis lidgeld is deze van categorie ‘Membre Honoraire’. Alle andere categoriën zijn uitzonderingen die toegekend worden op basis van afstand of familiale situatie.

Saint-Georges News

© 2019, website powered by Twizzit.com