NL
FR

De aanwervingsprocedure van de nieuwe leden word gevraagd aan de leden van het Bestuur.
Bestaande leden moeten minstens 2 jaar lid zijn van de Club vooraleer een nieuw kandidaat lid voor te stellen als peter/meter

Alle leden, van om het even welke categorie hebben dezelfde rechten en plichten. Het basis lidgeld is deze van categorie ‘Membre Honoraire’. Alle andere categoriën zijn uitzonderingen die toegekend worden op basis van afstand of familiale situatie.

© 2019, website powered by Twizzit.com