Alle leden, van om het even welke categorie hebben dezelfde rechten en plichten. Het basis lidgeld is deze van categorie ‘Membre Honoraire’. Alle andere categoriën zijn uitzonderingen die toegekend worden op basis van afstand of familiale situatie.


  • De Membre Honoraire is het gezinshoofd dat door middel van het betalen van het lidgeld de mogelijkheid geeft aan zijn partner en alle gezinsleden, jonger dan 25 jaar, die onder hetzelfde dak wonen, beschouwd te worden als lid van de Gilde van de Edele Ridder van St-Georges. Hieronder valt een familie waarvan minimum 1 persoon van het koppel minimum 35 jaars is.
  • De Country Member is het honorair lid waarvan de hoofdverblijfplaats in vogelvlucht op meer dan 40km van de Grote Markt van Kortrijk gelegen is.
  • De Alleenstaande is minstens 28jaar, alleenstaande, weduwe of weduwnaar, feitelijk of echtelijk gescheiden, zonder kinderen ten laste.  Vanaf 75 jaar betaalt een alleenstaande een nog lager tarief.
  • Het vrouwelijke of mannelijk Gezinshoofd is weduwe, feitelijk of echtelijk gescheiden en heeft kinderen ten laste jonger dan 25 jaar.
  • Het Jong Lid, gehuwd of niet gehuwd, tussen 18jaar en maximum 28jaar, betaalt het kleinste lidgeld.
  • Een jong lid of koppel (met of zonder kinderen) tussen 28 en 35 jaar betaalt ook minder lidgeld.
  • Een Delibererend Lid is een honorair lid dat zetelt in de Assemblée Délibérante. Hij betaalt statutair 25,00€ meer lidgeld dan het gewone lidgeld.

Een jongere, kind van lid, moet zelf zijn lidgeld betalen vanaf het eerste jaar na zijn 25ste verjaardag.
Een jongere, jonger dan 18jaar kan geen lid worden, behalve indien zijn ouders lid worden -> Met moet minimum 18 jaar zijn om lid te worden zonder dat de ouders lid worden.

Eenmalig toetredingsrecht : te betalen indien de ouders of uzelf nooit vroeger lid waren.