Alle leden, van om het even welke categorie hebben dezelfde rechten en plichten. Het basis lidgeld is deze van categorie ‘Membre Honoraire’. Alle andere categoriën zijn uitzonderingen die toegekend worden op basis van afstand of familiale situatie.


  • De Membre Honoraire is de gezinshoofd die door middel van het betalen van het lidgeld de mogelijkheid geeft aan zijn partner en alle gezinsleden, jonger dan 25 jaar, die onder hetzelfde dak wonen, beschouwd te worden als lid van de Gilde van de Edele Ridder van St-Georges
  • De Country Member is het honorair lid waarvan de hoofdverblijfplaats op meer dan 40km van de Grote Markt van Kortrijk gelegen is.
  • De Alleenstaande is minstens 25jaar, alleenstaande, weduwe of weduwnaar, feitelijk of echtelijk gescheiden, zonder kinderen ten laste.
  • De Vrouwelijke Gezinshoofd is weduwe, feitelijk of echtelijk gescheiden en heeft kinderen ten laste jonger dan 25 jaar.
  • Het Jong Lid, gehuwd of niet gehuwd, is minstens 18jaar en maximum 28jaar.
  • De Membre actief is het honorair lid die zetelt in de Assemblée Délibérante. Hij betaalt statutair 25,00€ meer lidgeld dan het gewone lidgeld.

Een jongere, kind van lid, moet zelf zijn lidgeld betalen vanaf het eerste jaar na zijn 25ste verjaardag. Een jongere, jonger dan 18jaar kan geen lid worden, behalve indien zijn ouders lid worden.