In het comité zetelen leden van het Parc St-Georges, die het dagelijks reilen en zeilen van de tennisafdeling als vrijwillgers verzorgen.