Dit is de Raad van Bestuur van de vennootschap. Die bestaat uit 9 leden waarvan 6 verkozen worden door de Actieve Leden voor een periode van 6 jaar en 3 worden voorgesteld door hun sectie en hun benoeming word bevestigd door de Actieve Leden voor 2 jaar. De ‘Serment’ vergadert 8 maal per jaar.