De aanwervingsprocedure van de nieuwe leden word gevraagd aan de leden van het Bestuur.
Bestaande leden moeten minstens 2 jaar lid zijn van de Club vooraleer een nieuw kandidaat lid voor te stellen als peter/meter