Onder het beschermheerschap van Z.M. de Koning. Aangezien de uitvinding van de kruisboog niet precies te dateren is, kunnen wij niet zeggen wanneer de schuttersgilde van Sint-Joris opgericht werd. Historici plaatsen het ontstaan ervan in de 12de eeuw. De broeders van Sint-Joris van Kortrijk zouden graaf Robert vergezeld hebben op Kruistocht als lijfwachters en zouden hun vlaggen gehesen hebben op de muren van Jeruzalem. Ze droegen een kruisboog. Dit was in die tijd een vreselijk wapen dat men met de voet moest opspannen. Het werd dan ook vaak voetboog genoemd. Gezien dit wapen zwaar was , had men de hulp van een dienaar nodig om die boog op de schouder te hijsen. De pijl ontwikkelde een enorme kracht bij het ontspannen zodat hij de beste harnassen kon doorboren.


De schutters hadden een oefenveld aan de Broelkant langs de Leie. Vóór 1340 had de gilde een kapel op de hoek van de Doorniksestraat en de Lange Steenstraat ( straat die naar het Steen / het kasteel leidde).Deze werd afgebroken in 1795. Het hotel Saint-Georges ernaast bood overnachting aan arme pelgrims en zieke broeders. Begin 1810, gedurende de Franse bezetting, werd een schietstand opgericht op het Plein. Het gemeentebestuur verbood deze schietstand omdat hij een gevaar betekende voor de plaatselijke bevolking. Toen kochten de schutters van Saint-Georges een stuk grond net buiten de stad, aan de Doorniksepoort, om er een schietstand op te richten. En ze bouwden er een paviljoen, ons huidig clubhuis. In het Gulden Boek van de Saint-Georges vindt men vele betuigingen van sympathie vanwege onze vorsten. De graaf van Vlaanderen, Lodewijk I, genaamd de Crécy heeft in 1323 de charter van onze gilde hernieuwd. De aartshertogen Albrecht en Isabella bevestigden onze privileges in 1608. Ook vinden we er de handtekeningen van de Prins van Oranje en van koning Leopold I. Vandaag staat onze gilde onder Koninklijke bescherming.
In de loop van de 19de eeuw veranderde onze gilde. Onze leden zijn geen kruisboogschutters meer, maar tennissers, hockeyers en bridgespelers. In het paviljoen worden tal van voordrachten en feesten georganiseerd door en voor de leden.